Αντικείμενο του MBA είναι η Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων όπως αυτή αναπτύσσεται και εξελίσσεται στη σύγχρονη εποχή. Η βιομηχανία τροφίμων είναι ο πιο σημαντικός, δυναμικός και εξωστρεφής κλάδος της ελληνικής μεταποίησης.

Οι φοιτητές του MBA αναπτύσσουν μια βαθύτερη κατανόηση της επιχειρηματικής στρατηγικής των επιχειρήσεων τροφίμων και προσεγγίζουν πολύπλοκα επιχειρηματικά ζητήματα από μια συστηματική, θεωρητική και πρακτική σκοπιά. Θεωρητικό πλαίσιο και κριτική σκέψη είναι ο πυρήνας του ΜΒΑ, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση της θεωρίας και της πράξης. Το MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων απευθύνεται σε πτυχιούχους που θέλουν να αποκτήσουν ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ειδίκευση στην αγορά εργασίας των επιχειρήσεων τροφίμων, επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα MBA ενώ συνεχίζουν να εργάζονται και σε αποφοίτους που επιθυμούν να στραφούν στην επιχειρηματικότητα ή να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό.

Αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΒΑ με έμφαση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων λειτούργησε με ιδιαίτερη επιτυχία τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2014, ενώ σημαντικής ανταπόκρισης έτυχε και η παρεχόμενη δυνατότητα μερικής φοίτησης από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Οι πρώτοι απόφοιτοι του τμήματος μερικής φοίτησης αναμένονται στο τέλος του 2015.