Προκήρυξη υποτροφιών Ανδρέας Μεντζελόπουλος για τους πρωτοτείς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

1.      Υποτροφίες "Ανδρέα Μεντζελόπουλος" για μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει 2 υποτροφίες για εκπόνηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ, Master) και μία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ). Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου και αφορούν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν αποδεδειγμένη δυσκολία να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους.
Η διάρκεια των υποτροφιών είναι 2 χρόνια για το ΜΔΕ και 3 χρόνια για το ΔΔ. Το ποσό κάθε υποτροφίας για ΜΔΕ είναι 5.000 ευρώ ετησίως, ενώ για την Διδακτορική Διατριβή είναι 10.000 ετησίως. Η ετήσια ανανέωση της υποτροφίας διασφαλίζεται εφόσον η επίδοση του υποτρόφου κρίνεται ικανοποιητική.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 5η Οκτωβρίου 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα. Νικόλ Μαλλιώτη, 2610996606, mallioti@upatras.gr
Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της υποτροφίας δίνονται επίσης στην παρακάτω ιστοσελίδα:
http://www.upatras.gr/index/page/id/138
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται έντυπα στο Γραφείο του Γενικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
2.      Πρωτοετείς Φοιτητές Υποτροφίες "Ανδρέα Μεντζελόπουλος"
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει 10 υποτροφίες για τους πρωτοετείς φοιτητές του. Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου και αφορούν τους νέο-εισαχθέντες φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν αποδεδειγμένη δυσκολία να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους.
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι τετραετής και το ποσό κάθε υποτροφίας είναι 5.000 ευρώ ετησίως. Η ετήσια ανανέωση της υποτροφίας διασφαλίζεται εφόσον η επίδοση του υποτρόφου κρίνεται ικανοποιητική.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι πέντε μέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών, δηλαδή η 5η Οκτωβρίου 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα. Νικόλ Μαλλιώτη, τηλ. 2610996606, mallioti@upatras.gr
Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της υποτροφίας δίνονται επίσης στην παρακάτω ιστοσελίδα:
http://www.upatras.gr/index/page/id/138
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται έντυπα στο Γραφείο του Γενικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Υπεύθυνος: 
Νικόλ Μαλλιώτη
Τηλέφωνο: 
2610996606
Fax: 
Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: