Δελτίο Τύπου Έκτακτης Συνόδου των Πρυτάνεων, Λαύριο 23-09-2011

Λογότυπο Συνόδου Πρυτάνεων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σας κοινοποιούμε το Δελτίο Τύπου της Έκτακτης Συνόδου των Πρυτάνεων σχετικά με τα τρέχοντα προβλήματα των Πανεπιστημίων.
 
Δελτίο Τύπου της Συνόδου των Πρυτάνεων Για τα τρέχοντα προβλήματα των Πανεπιστημίων
Λαύριο, 23-09-2011
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων ζητά από το Υπουργείο:
α) Την άμεση χορήγηση του συνόλου των πιστώσεων βάσει του ΠΔ 407/80 σύμφωνα με τον τετραετή προγραμματισμό των Ιδρυμάτων, καθώς, χωρίς αυτήν, απειλείται η ομαλή λειτουργία όλων των Τμημάτων και ιδιαίτερα εκείνων με μικρό αριθμό μελών ΔΕΠ.
β) Τον άμεσο διορισμό όλων των μελών ΔΕΠ που έχουν εκλεγεί από το 2009.
γ) Την επανεξέταση του τρόπου έκδοσης και χορήγησης του ειδικού εισιτηρίου δεδομένου ότι τα ΑΕΙ διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία ώστε να αναλάβουν, με δική τους ευθύνη, την έκδοση και τη διανομή των πάσο με μικρότερο κόστος για τους φοιτητές.
Τέλος, η Σύνοδος των Πρυτάνεων καλεί τις Παν/κές δυνάμεις να κατανοήσουν την αδήριτη ανάγκη να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι μονάδες Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας των Παν/μίων. Οι μονάδες αυτές δίνουν εργασία σήμερα σε περισσότερους από 50.000 νέους ερευνητές, που δεν έχουν άλλους πόρους διαβίωσης, δίνουν υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες και ουδεμία σχέση έχουν με την επιβολή επιχειρηματιών και συμφερόντων.

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: