Δελτίο Τύπου για τη συνεχιζόμενη κατάληψη του κτηρίου Διοίκησης

Πάτρα, 30 Σεπτεμβρίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Όπως είναι γνωστό, με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των φοιτητών, η κατάληψη έχει σταματήσει στα περισσότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Ωστόσο, κάποιες ομάδες φοιτητών χωρίς ίχνος δημοκρατικής ευαισθησίας και χωρίς καμία νομιμοποίηση έχουν καταλάβει το κτήριο Διοίκησης (Πρυτανεία), παραλύοντας την κεντρική διοικητική και ακαδημαϊκή λειτουργία του Πανεπιστημίου και δημιουργώντας μια σειρά εκρηκτικών προβλημάτων με αντίκτυπο πλέον και στην τοπική κοινωνία.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Για όσο διάστημα η Οικονομική Υπηρεσία και η Επιτροπή Ερευνών παραμένουν κλειστές, καθίσταται αδύνατη η εξόφληση τιμολογίων και η πληρωμή μισθών των υπαλλήλων των εξωτερικών συνεργείων, φέρνοντας σε οικονομική απόγνωση εκατοντάδες προμηθευτές και εργαζόμενους που παρέχουν υπηρεσίες προς το Πανεπιστήμιο, σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της επιβολής των μέτρων του Μνημονίου.
Ταυτόχρονα καθίσταται πλέον ορατός ο κίνδυνος να διακοπεί η μισθοδοσία και των ίδιων των εργαζομένων του Ιδρύματος, να μην απορροφηθούν τα κονδύλια του ήδη μειωμένου τακτικού προϋπολογισμού, να απενταχθούν αναπτυξιακά προγράμματα (π.χ., μηχανοργάνωση Πανεπιστημίου Πατρών, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων της Πανεπιστημιούπολης, κλπ.), αφαιρώντας σημαντικούς πόρους από τον πενιχρό προϋπολογισμό του πανεπιστημίου.
Καθίσταται αδύνατη η πληρωμή των μεταπτυχιακών φοιτητών (υποτροφίες, μετακινήσεις, προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για τη διατριβή τους), των προπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, ενώ πλήττεται και το κύρος του Πανεπιστημίου σε διεθνές επίπεδο, καθώς πολλοί φοιτητές και συνεργάτες Erasmus αναγκάζονται να επιστρέψουν στη χώρα τους αφού δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν.
Τέλος, παραλύει η κεντρική διοικητική λειτουργία του Πανεπιστημίου, αφού τα θεσμικά όργανα όπως το Πρυτανικό Συμβούλιο και η Σύγκλητος δεν μπορούν να συνεδριάσουν για να αποφασίσουν για τρέχοντα θεσμικά και ακαδημαϊκά θέματα. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να εκδοθεί καμία διοικητική πράξη.
Καταγγέλλουμε τις ομάδες αυτές και καλούμε όλους τους συναδέλφους (μέλη ΔΕΠ, διοικητικούς, φοιτητές) να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των θεσμικών οργάνων, οι οποίες κινούνται στην επίλυση του προβλήματος με εσωτερικές διαδικασίες, για την αποκατάσταση της λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Η πανεπιστημιακή κοινότητα δεν πρέπει και δεν μπορεί να ανεχθεί να αμφισβητείται το δικαίωμά της στην αυτοδιοίκηση.
Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Πατρών
Οι Κοσμήτορες
Οι Πρόεδροι των Τμημάτων

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: