Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο θέμα της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές του Elsevier

Προς την Ακαδημαϊκή κοινότητα εκ μέρους του Σ.Ε.Α.Β.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές του εκδοτικού οίκου Elsevier.
Όπως διαπιστώθηκε κατά την 67η Σύνοδο των Πρυτάνεων (1-2 Ιουλίου 2011), οι  προσφορές που είχαμε λάβει από τον εν λόγω εκδοτικό οίκο για την  ανανέωση  της σύμβασης πρόσβασης στις πηγές του (ScienceDirect και Scopus) για το  έτος  2012 (και μετά) ήταν «εξαιρετικά αρνητικές» (ΑΠΟΦΑΣΗ 5, 67η Σύνοδος  Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε.).
Δυστυχώς και παρά τις προσπάθειές μας, ο Elsevier δεν κατέθεσε μέχρι  σήμερα  καμία άλλη, βελτιωμένη πρόταση. Εν τω μεταξύ, όπως και όλοι μας καθημερινά  το βιώνουμε, τα οικονομικά δεδομένα και για τα Πανεπιστήμια έχουν  αλλάξει  δραματικά επί τα χείρω και οι εκτιμήσεις για το επόμενο έτος προβλέπουν  ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση με περικοπές στον προϋπολογισμό του  Σ.Ε.Α.Β. για  τα περιοδικά.
Υπό τις παραπάνω συνθήκες η ανανέωση της σύμβασης με τον Elsevier για  το  έτος 2012 θεωρείται αδύνατη.
Τέλος καθώς ο εν λόγω εκδοτικός οίκος μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει την  πληρωμή του για το τρέχον έτος, ενδέχεται να διακόψει στα μέλη του  Σ.Ε.Α.Β. την πρόσβαση στις πηγές του στις 5 Οκτωβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις συνημμένες επιστολές του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.Β. προς τους Πρυτάνεις και τους Προέδρους των ΤΕΙ.
Για τη ΒΚΠ
Κατερίνα Συνέλλη
 

 

Υπεύθυνος: 
Κατερίνα Συννέλη
Τηλέφωνο: 
Fax: