Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός (Διακ. 2/11): Θωρακισμένες Εξωτερικές Θύρες

Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων εξωτερικών θυρών σε κτίρια της Πανεπιστημιούπολης – Β’ φάση.
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 18 Οκτωβρίου 2011
 
Προϋπολογισμός: 555.830, 85 € συμπ. του Φ.Π.Α.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Γεωργία Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: