Σύνθεση Συγκλήτου ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Υπεύθυνος: 
κα Ευαγγελία Πέττα
Τηλέφωνο: 
2610969025
Fax: 
2610996664
Οργανική Μονάδα: