Ψηφίσματα της υπ' αριθ. 466/13.10.2011 συνεδρίασης της Συγκλήτου

Ψηφίσματα της υπ' αριθ. 466/13.10.2011 συνεδρίασης της Συγκλήτου, σχετικά με την εργασιακή εφεδρεία και με τις πιστώσεις του Π.Δ./ΤΟΣ 407/80.

Υπεύθυνος: 
Ευαγγελία Πέττα
Τηλέφωνο: 
2610-969.025
Fax: 
2610-996.664
Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: