Σύνθεση Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών 2011-2012

Παρατίθεται η σύνθεση των μελών του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ακαδημαϊκού έτους 2011-2012.

Υπεύθυνος: 
κα Ευαγγελία Πέττα
Τηλέφωνο: 
2610-969.039
Fax: 
2610-996.664
Οργανική Μονάδα: