Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 24-28 Οκτωβρίου 2011

Η Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης (Open Access Week) - http://www.openaccessweek.org/, είναι ένα παγκόσμιο γεγονός που διοργανώνεται για 4η συνεχή χρονιά και αποτελεί μια ευκαιρία για την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα να ενημερωθεί για τα οφέλη της Ανοικτής Πρόσβασης, να μοιραστεί σχετικές εμπειρίες και γνώσεις, και να βοηθήσει στην ευρύτερη προβολή και προώθηση της ιδέας της Ανοικτής Πρόσβασης ως ένα νέο τρόπο επιστημονικής επικοινωνίας.
Η Ανοικτή Πρόσβαση στην πληροφορία – η ελεύθερη, άμμεση και διαδικτυακή πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα, και το δικαίωμα της χρήσης και της επανάχρησης αυτών των αποτελεσμάτων για τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες της κοινότητας, έχει τη δυναμική να μεταμορφώσει τον τρόπο διενέργειας της έρευνας, με άμεσες θετικές επιπτώσεις για το ακαδημαϊκό περιβάλλον, για τις επιστήμες και την κοινωνία γενικότερα.
Η υπόθεση της Ανοικτής Πρόσβασης αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα για τα Ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και την Ελληνική ερευνητική κοινότητα, που βιώνει ολοένα και περισσότερο τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης με μειώσεις προϋπολογισμών, διακοπές συνδρομών και πρόσβασης κλπ. Η δυναμική και οι προοπτικές της Ανοικτής Πρόσβασης μπορούν να προσφέρουν έτοιμες λύσεις ή έστω ένα ιδεολογικό και μεθοδολογικό πλαίσιο προς την κατεύθυνση της δημιουργίας βιώσιμων εναλλακτικών μοντέλων στην διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και στην πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο.
Η ΒΚΠ φιλοδοξεί να συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης 2011 με

 • Τη λειτουργία των ιστοσελίδων της Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης 2011 με πλήθος χρήσιμων πληροφοριών για την ανοικτή πρόσβαση και τις δραστηριότητες της ΒΚΠ
 • Την αποστολή καθημερινών ενημερωτικών μηνυμάτων στην πανεπιστημιακή κοινότητα για μια σειρά από θέματα όπως
  • Τύποι και τρόποι δημοσίευσης σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης
  • Πολιτικές των εκδοτικών οίκων σχετικά με την ανοικτή πρόσβαση
  • Περιοδικά ανοικτής πρόσβασης κατά επιστημονικό πεδίο
  • Υποδομές και υπηρεσίες Ανοικτής Πρόσβασης της ΒΚΠ
 • Τη διαθεσιμότητα του προσωπικού της ΒΚΠ για την ενημέρωση και υποστήριξη των μελών της κοινότητας που ενδιαφέρονται να μάθουν για την Ανοικτή Πρόσβαση, να δημοσιεύσουν σε περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης, να αρχειοθετήσουν τις εργασίες τους στο Ιδρυματικό Καταθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών ή ακόμα και πως να ξεκινήσουν την έκδοση ενός περιοδικού Ανοικτής Πρόσβασης!
Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: