Δημόσιος Διαγωνισμός (Διακ. 5/11): Προληπτική Συντήρηση & Αποκατάσταση βλαβών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

Δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές  για την «Προληπτική Συντήρηση & Αποκατάσταση βλαβών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης», για ένα (1) χρόνο.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22 Νοεμβρίου 2011
Προϋπολογισμός: 120.000,00 € συμπ/νου του Φ.Π.Α.
 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Γεωργία Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610/969.024
Fax: 
2610/992.349
Κατηγορία: 
Χρήστες: