Διάκριση ερευνητικής ομάδας στο 4ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας "Μικροβιόκοσμος"

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορήθηκα ότι η εργασία με τίτλο "The tRNA-chaperone La protein from the slime mold Dictyostelium discoideum exhibits common biochemical features with the homologous human protein", που παρουσιάσθηκε στο 4ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας "Μικροβιόκοσμος" από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες κα Μαρία Αποστολίδη, απέσπασε το βραβείο της καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης του συνεδρίου. Συγχαίρω εκ βάθους καρδίας την κα Μ. Αποστολίδη και τον επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Αναπλ. Καθηγητή κ. Κ. Σταθόπουλο για την επιτυχία τους και εύχομαι να συνεχίσουν να διακρίνονται και να τιμούν το Ίδρυμά μας.
Ο Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας
Δημήτριος Καλπαξής

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: