Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την συντήρηση - τεχνική υποστήριξη κεντρικής εγκατάστασης λογισμικού MATLAB & των ειδικών περιφερειακών εφαρμογών του ( modules)

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την  " Συντήρηση - τεχνική υποστήριξη κεντρικής εγκατάστασης λογισμικού MATLAB και των ειδικών περιφερειακών εφαρμογών του (modules).
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Προϋπολογισμός: 28.608,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Γ. Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610969023
2610969024
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: