Διάκριση μεταπτυχιακής φοιτήτριας στο 4ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας "Μικροβιόκοσμος"

Η εργασία με τίτλο "Βιοσύνθεση λιπιδίων με υψηλή  περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα από καλλιέργειες Ζυμομυκήτων  σε γλυκερόλη" των Σ. Μπέλλου, Α. Μουστόγιαννη & Αγγελή Γ., που  παρουσιάστηκε στο 4ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Μικροβιόκοσμος  από την υποψήφια διδάκτορα κα Μπέλλου, απέσπασε το βραβείο της  καλύτερης αναρτημένης παρουσίασης του συνεδρίου. Η εργασία  πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Γ. Αγγελή.
Συγχαίρουμε την ομάδα του Καθηγητή κ. Γ. Αγγελή και ιδιαιτέρως την υποψήφια διδάκτορα κα Μπέλλου για τη διάκρισή τους και ευχόμαστε συνεχείς επιτυχίες.
Ο Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας
Δημήτριος Καλπαξής

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: