Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 Τμήματος Χημείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

 
 
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 11/11.10.2011 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, για τα κάτωθι μαθήματα:
 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πειραματική Οργανική Χημεία ΙΙ (εργαστήριο)
Οργανική Χημεία (εργαστήριο)
Φυσικοχημεία IV (εργαστήριο)
Ανόργανη Χημεία ΙΙ (εργαστήριο)
Γενική Χημεία (εργαστήριο)
 
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων Ι (εργαστήριο)
Φυσικοχημεία ΙΙΙ (εργαστήριο)
Ανόργανη Χημεία Ι (εργαστήριο)
Χημεία ΙΙ (εργαστήριο)
Φυσικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας (εργαστήριο)
Χημικές Διεργασίες (εργαστήριο)
Ενόργανη Χημική Ανάλυση ΙΙ (εργαστήριο)
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι 10.11.2011, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Χημείας.
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Χημείας (Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας), τηλ. 2610 997101 και 2610 996013 και στον Ιστότοπο: http://www.chem.upatras.gr/
Η ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραμματεία
 Χριστίνα Κολοκυθά
 

Υπεύθυνος: 
Γραμματεία Τμήματος Χημείας
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
2610 997101
2610 996013
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: