Πρόχειρος διαγωνισμός: Εποπτικά μέσα διδασκαλίας

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας - υποστήριξης μελών Πανεπιστημιακής κοινότητας
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 9 Νοεμβρίου 2011
 
Προϋπολογισμός: 70.110,00 € συμπ. του Φ.Π.Α.

Υπεύθυνος: 
Γεωργία Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610/969.024
Fax: 
2610/992.349
Κατηγορία: 
Χρήστες: