Αποτελέσματα 1ης Προκήρυξης Προγράμματος LLP/Erasmus Placements 2011 - 2012

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή του Προγράμματος Erasmus ενέκρινε τις αιτήσεις για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα LLP/Erasmus Placements 2011-2012. Στον πίνακα που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε τη συνολική μοριοδότησή σας. Η Επιτροπή αποφάσισε ότι θα εγκρίνονται οι αιτήσεις που θα συγκεντρώνουν το 80% της ανώτατης μοριοδότησης (180), που είναι το 144 ως σύνολο μορίων.
 

Υπεύθυνος: 
Τηλέφωνο: 
2610 996676
2610 969036
Fax: 
2610 994441
Χρήστες: