Διάκριση ερευνητικής εργασίας στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Management Υπηρεσιών Υγείας»

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορήθηκαμε ότι το βραβείο της καλύτερης ερευνητικής εργασίας που παρουσιάσθηκε κατά το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Management Υπηρεσιών Υγείας» απενεμήθη στον κ. Ιωάννη Ζάντζο με συνεισηγητή τον Αν. Καθηγητή κ. Βασίλη Βουτσινά, για την εργασία τους με τίτλο: Ex post Αξιολόγηση Τροποποίησης Οργανισμού Λειτουργίας Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.  Συγχαίρουμε την ερευνητική ομάδα για την επιστημονική της διάκριση και της ευχόμαστε να συνεχίσει με παρόμοιες επιτυχίες το ακαδημαϊκό της έργο.
 
Ο Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας
Δημήτριος Καλπαξής

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου Πατρών
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: