Ορθή επανάληψη διακήρυξης 6/11: Συμβατικός Εξοπλισμός Υποδομής Φαρμακευτικής

Ορθή επανάληψη της αρίθμ. 6/11 διακήρυξης, που αφορά το διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση τμήματος του συμβατικού εξοπλισμού υποδομής του Τμήματος Φαρμακευτικής, ως προς την παράφραφο 14, άρθρο 1.
Η ορθή διακήρυξη επισυνάφθηκε και στην αρχική δημοσίευση του διαγωνισμού.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Γεωργία Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610/969.024
Fax: 
2610/992.349
Κατηγορία: 
Χρήστες: