Ανακοίνωση διαγωνισμού εργολαβίας: "Αποπεράτωση παλαιότερης εργολαβίας ανακαίνισης τουαλετών στο Γενικό Τμήμα"

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
2610996620
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: