Ματαίωση Διαγωνισμού (Διακ. 3/11): Αναλώσιμα εκτυπωτών, φαξ, φωτ/κων μηχ/των και πολυμηχανημάτων

Σας γνωρίζουμε ότι ματαιώνεται ο δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα (1) έτος, ο οποίος  ήταν προγραμματισμένος να διενεργηθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2011 (αρ. διακήρυξης 3/11) και ο οποίος θα επαναπροκηρυχθεί με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών.
 

Υπεύθυνος: 
Γεωργία Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610/969.024
Fax: 
2610/992.349
Κατηγορία: 
Χρήστες: