Ματαίωση Διαγωνισμού (Διακ. 4/11): Ανάδειξη προμηθευτών γραφικής ύλης

Σας γνωρίζουμε ότι ματαιώνεται ο δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα (1) έτος, ο οποίος  ήταν προγραμματισμένος να διενεργηθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2011 (αρ. διακήρυξης 4/11) και ο οποίος θα επαναπροκηρυχθεί με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών.

Υπεύθυνος: 
Γεωργία Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610/969.024
Fax: 
2610/992.349
Κατηγορία: 
Χρήστες: