Ορθή επανάληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Εκτέλεση Εργασιών για τη λειτουργία λεβητοστασίων

Ορθή επανάληψη της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμου "για την εκτέλεση εργασιών για τη λειτουργία λεβητοστασίων της Πανεπιστημιούπολης κατά τη χειμερινή περίοδο 2011-2012", ως προς τις σελίδες 2 και 4, δεύτερη και προτελευταία παράγραφο αντίστοιχα, στις οποίες έχει προστεθεί η πρόταση "ή να έχει εκ του νόμου τη σχετική δυνατότητα".
Η ορθή διακήρυξη έχει επισυναφθεί και στην αρχική ανάρτηση του παραπάνω διαγωνισμού.

Υπεύθυνος: 
Γεωργία Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610/969.024
Fax: 
2610/992.349
Κατηγορία: 
Χρήστες: