Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός (1) ατόμου με ανάθεση έργου στη ΒΚΠ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - ΣΕΑΒ", η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και η υλοποίησή της συντονίζεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έχει μεταξύ άλλων προκηρυχθεί μια θέση ΠΕ Πληροφορικής με ανάθεση έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη της πράξης) για την Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών με Κωδικό Θέσης ΣΕΑΒ 9691101.
Η θέση αφορά στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των παρακάτω δράσεων που συντονίζει η ΒΚΠ:

  • Δικτυακή Υπηρεσία Εθνικού Ευρετηρίου Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών Επιστημονικής Πληροφόρησης
  • Υπηρεσίας Τεκμηρίωσης, Προβολής και Αξιοποίησης της Επιστημονικής Δραστηριότητας και των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων των Ελληνικών ΑΕΙ (Current Reserach Information System- CRIS)

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, πατήστε ΕΔΩ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν έντυπη αίτηση (http://edeil.ntua.gr/ENTYPO_YLIKO_EDEIL/aithsh.doc) με βιογραφικό σημείωμα (http://edeil.ntua.gr/ENTYPO_YLIKO_EDEIL/Biografiko_Shmeiwma.doc) και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς ΚΑΙ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (http://seab.lib.ntua.gr/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=1&Itemid=75&lang=el).
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ του ΕΜΠ είτε αυτοπροσώπως είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς προσκομίζοντας την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και τη Δευτέρα 5/12/2011 στη διεύθυνση:
 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
157 80 Πολυτεχνειούπολη
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
 
Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη για το έργο "Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης ΣΕΑΒ"
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κα Μαρία Θάνου, τηλ. 2107722267, ώρες 09:00-13:30, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mthanou@central.ntua.gr.

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: