Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

            ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80
 
 
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθμ. 3/18.10.2011 συνεδρίασή της, αποφάσισε να προσκαλέσει όσους ενδιαφέρονται να διδάξουν στο ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012 και με την υποχρέωση να διεξάγουν την εξέταση των μαθημάτων της 3ης περιόδου (Σεπτέμβριος 2012), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80, τα εξής μαθήματα:
 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
-Εισαγωγή στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο  
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
-Ελεγκτική                                                                  
-Κοστολογικά Συστήματα                                           
-Οικονομική του Τουρισμού                           
-Διοίκηση του Τουρισμού και των Τουριστικών Επιχειρήσεων
-Χρηματοοικονομική Οικονομετρία                
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι 13.12.2011 , στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας), τηλ. 2610 969988 / 969989, fax: 2610 969990, Ιστοσελίδα: www.bma.upatras.gr.
 
Η ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραμματείας
           
 
         Χριστίνα Κολοκυθά
 
 
 

Υπεύθυνος: 
Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
2610 969988 /
2610 969989
Fax: 
2610 969990
Κατηγορία: 
Χρήστες: