Δωρεάν σίτιση μεταπτυχιακών φοιτητών 2011-12

 Πάτρα, 11 Ιουλίου 2011
 
                               
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Στα πλαίσια εφαρμογής της αριθ. 461/09-06-2011 απόφασης της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 οι μεταπτυχιακοί φοιτητές  θα έχουν δυνατότητα δωρεάν σίτισης, υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 
---Αίτηση (διατίθεται από τη Δ/νση φοιτητικής μέριμνας).
 
---Βεβαίωση μεταπτυχιακής φοιτητικής ιδιότητας από τη Γραμματεία του Τμήματος που είναι εγγεγραμμένοι.
 
---Επικυρωμένο εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2011 (γονέων και φοιτητή)
 
---Υπεύθυνη δήλωση  (εάν ο φοιτητής δεν έχει δικό του εισόδημα)
 
---- Δύο (2) φωτογραφίες.
 
 
**** ΕΑΝ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ,  ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2011.
                                                                       
 
 
 
                                                                                   
O Διευθυντής
 
 
 
 
                                                    Κωνσταντίνος Γ. Πανίτσας
 
 
 
                                                                          
 
 

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Χρήστες: