Ανακοίνωση Πρυτανικών Αρχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σήμερα, όπως πληροφορηθήκαμε, ομάδα φοιτητών εισέβαλε σε αίθουσα διδασκαλίας κατά την διάρκεια μαθήματος του ομότιμου Καθηγητή κ. Χ. Χατζηθεοδώρου και διέκοψε το μάθημα εξυβρίζοντας τον διδάσκοντα.
Τέτοια γεγονότα, τα οποία δυστυχώς δεν συμβαίνουν για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιό μας, προσβάλλουν το ακαδημαϊκό λειτούργημα και καταλύουν κάθε έννοια πανεπιστημιακής ελευθερίας. Δίνουν επιπλέον το δικαίωμα σε όλους όσους θέλουν σε αυτή την κρίσιμη περίοδο να απαξιώσουν τους πανεπιστημιακούς θεσμούς να δημιουργήσουν κλίμα έντασης και πόλωσης στο Πανεπιστήμιο.
 
Ο Πρύτανης
 
Γ. Παναγιωτάκης
 
Οι Αντιπρυτάνεις
 
Δ. Καλπαξής
Χρ. Κροντηράς
Α. Ρούσσου

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: