Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών (Αριθμ. Διακ/ξης 11/11)

Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/χων για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών (Αριθμ. Διακήρυξης 11/11).
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 1 Φεβρουαρίου 2012
 
Προϋπολογισμός : 300.000,00€  συμπ. Φ.Π.Α.
 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Γ. Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610 969023
2610 969024
Fax: 
2610 992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: