Επαναληπτικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την "Προληπτική σηντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ψυκτικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Πατρών (Αρ. Διακ. 5Ε/11)".

Επαναληπτικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την "Προληπτική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ψυκτικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Πατρών"
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 7 Φεβρουαρίου 2012
Προϋπολογισμός: 120.000,00€ συμπ.Φ.Π.Α.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Γ. Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610969024
2610969023
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: