Καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνέδρια Μεταπτυχιακών Φοιτητών έτους 2012

Καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνέδρια Μεταπτυχιακών Φοιτητών με παρουσίαση εργασίας, ακαδημαϊκού έτους 2012.

Υπεύθυνος: 
κα Ευαγγελία Πέττα
Τηλέφωνο: 
2610-969039
Fax: 
2610-996664
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: