Ανακοίνωση Πρυτανικών Αρχών και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολές για θέματα Προϋπολογισμού 2012 και πιστώσεων ΤΣΜΕΔΕ

Με εγκύκλιο του από 17.01.2012 με θέμα «Προϋπολογισμός 2012» το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προχώρησε στην ουσιαστική «κατάσχεση» των πιστώσεων ΤΣΜΕΔΕ της Πολυτεχνικής Σχολής που τηρούνται στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος. 
Οι πιστώσεις αυτές δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και δεν είναι χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου. Είναι χρήματα του κάθε Έλληνα Μηχανικού που αποδίδει μέρος των προσωπικών του εσόδων από την εργασία του για την εκπαίδευση των φοιτητών των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας. Δηλαδή το Υπουργείο όχι μόνο περικόπτει δραστικά τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος και άρα τις πιστώσεις για την εκπαίδευση, αλλά προβαίνει και στην αυθαίρετη και παράνομη δέσμευση χρημάτων ιδιωτών που προσφέρονται για την Δημόσια Εκπαίδευση. 
Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και οι Πρυτανικές Αρχές δεσμεύονται να εξαντλήσουν όλα τα νόμιμα μέσα για την ανάκληση της απαράδεκτης αυτής απόφασης. 
Στην κατεύθυνση αυτή εντός των αμέσως προσεχών ημερών θα δοθεί και συνέντευξη Τύπου. 
 
Ο Πρύτανης                                                Ο Κοσμήτωρ 
 
Γ. Παναγιωτάκης                                        Ν. Ανυφαντής

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: