Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

 
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ' αριθμ. 173/18.01.2012 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου σπουδών, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011 – 2012 ως ακολούθως:
 

  • Σκηνογραφία, θεατρική αρχιτεκτονική και ενδυματολογία στους νεότερους χρόνους
  • Εργαστήριο σκηνογραφίας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι 10.02.2012, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας), τηλ. 2610 969363-969359, FAX: 969366, και στον Ιστότοπο http://www.theaterst.upatras.gr, e-mail: theatrical-studies@upatras.gr.
Η ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραμματείας
 Χριστίνα Κολοκυθά

Υπεύθυνος: 
Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Τηλέφωνο: 
2610 969363
2610 969359
Fax: 
2610 969366
Κατηγορία: 
Χρήστες: