Διεθνή Δίκτυα και Οργανώσεις

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στα εξής Διεθνή Δίκτυα και Οργανώσεις:
 
Α/α
Όνομα Δικτύο / ‘Ενωσης
1
International Association of Universities (I.A.U.) http://www.iau-aiu.net/
Τα μέλη της IAU είναι πανεπιστήμια και πανεπιστημιακοί φορείς τοπικής και εθνικής εμβέλειας (περίπου από 150 χώρες)
2
European Association of Universities (E.U.A.) http://www.eua.be/Home.aspx
Η EUA χτίζει ισχυρά πανεπιστήμια για την Ευρώπη μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξή τους. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν σχεδιασμό πολιτικής, συνέδρια, σεμινάρια, έργα και στοχευμένες υπηρεσίες όπως πρόγραμμα αξιολόγησης των ιδρυμάτων και μια ανεξάρτητη υπηρεσία αποκλειστικά για την εκπαίδευση σε διδακτορικό επίπεδο. Πάνω από 4000 πανεπιστήμια έχουν επωφεληθεί από της υπηρεσίες της EUA μέχρι σήμερα.  
3
European University Continuing Education Network (EUCEN) http://www.eucen.eu/
EUCEN είναι η μεγαλύτερη διεπιστημονική Ένωση Πανεπιστημίων στη Δια Βίου Μάθηση. Εδρεύει στο Βέλγιο ως διεθνής, μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός και έχει 222 μέλη από 43 χώρες.
4
Black Seas Universities Network (BSUN) http://www.bsun.org/
Περιλαμβάνει πάνω από 100 πανεπιστήμια από 12 χώρες – μέλη της Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας  - Αζερμπαϊτζάν Αλβανία, Αρμενία, , Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία, Ουκρανία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία και Τουρκία..
5
Santander Group (SG) http://sgroup.be/glowna.html
Το Santander Group είναι ένα Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, που ιδρύθηκε το Μάιο του 1992 στην Ισπανία με σκοπό την εδραίωση ειδικών ακαδημαϊκών, πολιτιστικών και κοινωνικό-οικονομικών δεσμών, το στήσιμο ειδικών και προηγμένων παροχών καθώς και προνομιούχων καναλιών πληροφόρησης και ανταλλαγών. Το  Santander Group δημιουργήθηκε ακόμα για να ενθαρρύνει τις επαφές μεταξύ πανεπιστημίων και των τοπικών κοινοτήτων ή περιοχών τους σε θέματα σχετικά με κοινωνική και τεχνολογική ανάπτυξη.  
6
University Network of the European Capitals of Culture (UNECC) http://www.uneecc.org/htmls/welcome_page.html
Το Πανεπιστημιακό Δίκτυο των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης είναι μια διεθνής, μη κερδοσκοπική Ένωση, που ιδρύθηκε στο Pécs της Ουγγαρίας το Δεκέμβριο του 2006, από 15 ιδρυτικά μέλη.
Η δημιουργία του UNeECC προέκυψε από την ιδέα τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μέσω του θεσμού των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών να αναπτύσσουν νέες μορφές ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής συνεργασίας.
7
Community of Mediterranean Universities (CMU) http://www.cmungo.org/
Η Κοινότητα Μεσογειακών Πανεπιστημίων (CMU) ιδρύθηκε το 1983, για να δημιουργήσει μια διαδικασία ανανέωσης και εκσυγχρονισμού, που θα βοηθήσει τα αρχικά μέλη της να ξεπεράσουν σοβαρές δυσκολίες. Με τα χρόνια, η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών που βρήκαν τόσο ευρεία απήχηση ώστε τώρα τα μέλη της να ανέρχονται στα 160.  
8
Réseau Méditerranéen des Ecoles d’Ingénieurs http://rmei.info/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=1&lang=english
Από το 2001, το RMEI απότελεί το δίκτυο που συνδέει τις πολυτεχνικές σχολές και πανεπιστήμια της Κοινότητα Μεσογειακών Πανεπιστημίων, επίσημο φορέα της UNESCO.
9
UNIADRION Network (Network of the Universities of the Adriatic and Ionian Basin) Δίκτυο Πανεπιστημίων Αδριατικής Θάλασσας και Ιονίου Πελάγους.
10
Magna Charta Observatory http://www.magna-charta.org/
Το Magna Charta Observatory of Fundamental University Values and Rights είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα την Μπολόνια και ιδρύθηκε από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια και Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων (E.U.A.)
Το Magna Charta Observatory στοχεύει στη συγκέντρωση πληροφοριών, διατύπωση απόψεων και σύνταξη εγγράφων σχετικών με το σεβασμό και την προστασία των θεμελιωδών πανεπιστημιακών αξιών και δικαιωμάτων όπως καταγράφονται στο Magna Charta Universitatum που υπογράφηκε στην Μπολόνια το 1988 από 388 Πρυτάνεις των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου.
11
Euromed Permanent University Forum http://www.epuf.org/home
Το EPUF είναι ένα δίκτυο με πάνω από 100 Ευρω-μεσογειακά Ανώτατα Εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα, που ιδρύθηκε στο Tampere της Φινλανδίας το 2006
12
Σύνδεσμος Διεθνούς Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (Joint International Curriculum Option of Doctoral Studies in Networked, Embedded and Hybrid Control Systems for Complex Distributed Heterogeneous Systems)
http://www.eeci-institute.eu/ICO-NEH/
Παρέχει ένα κοινό υπόστρωμα στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο με τη σύσταση ενός  δικτύου ιδρυμάτων που θέτουν κοινά κριτήρια για τους συμμετέχοντες υποψήφιους διδάκτορες, που προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα διδακτορικά προγράμματα...
13.
Erasmus Mundus – Action 2 – Eurotango http://eurotango2.webs.upv.es/
10 Πανεπιστήμια της Ευρώπης και 10 Πανεπιστήμια της Αργεντινής μαζί με επιστημονικούς φορείς και ινστιτούτα στην Αργεντινή σχηματίζουν ένα δίκτυο με σκοπό τη φιλοξενία στην Ευρώπη Αργεντινών υποτρόφων υποψήφιων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων και μελών ΔΕΠ.
14.
Erasmus MundusEU-NICE: http://www.eu-nice.eu/
Το πρόγραμμα EU-NICE (Eurasian University Network for International Cooperation in Earthquakes,) είναι ένας κύκλος σπουδών και επισκέψεων πλήρους υποτροφίας Erasmus Mundus με στόχο την εκπαίδευση μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών αλλά και ερευνητών (μεταδιδάκτορες και καθηγητές) από χώρες της Ασίας σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, στην περιοχή της Αντισεισμικής Μηχανικής.  Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να έλθουν στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με σκοπό την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος (M.Sc.) ή Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) ή μόνο για την παρακολούθηση περιορισμένου αριθμού μαθημάτων και την εκπόνηση έρευνας, χωρίς να αποκτήσουν τίτλο σπουδών.
15.
ProΤon Europe (Innovation from Public Research)  http://www.protoneurope.org/
Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφοράς τεχνογνωσίας με περισσότερα από 160 μέλη, που είναι κυρίως πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Το πανεπιστήμιό μας συμμετέχει από το 2009. Υπεύθυνος συνεργασίας είναι ο καθηγητής κ. Αναστασόπουλος και επικοινωνίας η κα. Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου.(Επιτροπή Ερευνών).
16.
AESOP: Association of European Schools of Planning  http://www.aesop-planning.eu/
Προωθεί την αριστεία στην εκπαίδευση και στην έρευνα που αφορούν το σχεδιασμό.
 

Υπεύθυνος: 
κ. Ελένη Γεωργουδάκη
Τηλέφωνο: 
2610 997987
Fax: 
2610 994441
Κατηγορία: