Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης "Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ

Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης "Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ

Υπεύθυνος: 
κα Ευαγγελία Δ. Πέττα
Τηλέφωνο: 
2610-969025
Fax: 
2610-996664
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: