Ανοιχτή πρόσκληση γνωριμίας σε φοιτητές ΑμεΑ του Πανεπιστημίου Πατρών

 
Ανοιχτή πρόσκληση γνωριμίας σε φοιτητές ΑμεΑ
του Πανεπιστημίου Πατρών
 
«Βάσει του συντάγματος , άρθρο 21, παράγραφος 6, τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας».
΄Εχοντας την βασική αυτή αρχή ως γνώμονα δεοντολογίας προσκαλούμε τους φοιτητές με αναπηρία του Πανεπιστημίου Πατρών , στο χώρο του Γραφείου Διασύνδεσης, κτίριο Πρυτανείας, ισόγειο , στις 22/2/2012 και ώρα 12:00 π.μ.
Σκοπός της ανοιχτής αυτής συζήτησης είναι η προσωπική γνωριμία των συμβούλων του Γραφείου Διασύνδεσης με τους φοιτητές και η διεξοδική διερεύνηση και καταγραφή των αναγκών και εμπειριών τους σχετικά με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.
Θα είναι τιμή και χαρά για εμάς να στηρίξετε με την παρουσία και τη συμμετοχή σας αυτή μας την προσπάθεια.
 
Πάτρα, 06/02/2012 ,
Τα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών,
 
 
Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε ΑμεΑ
Πληροφορίες : 2610996678-79

Υπεύθυνος: 
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών
Τηλέφωνο: 
2610996678
Fax: 
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: