Διακοπή υπηρεσίας eclass την Πέμπτη 23/02/2012

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι Τμήμα Δικτύων  θα προχωρήσει στην αναβάθμιση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass https://eclass.upatras.gr/ στην έκδοση Open eClass 2.5 (http://www.openeclass.org/). Η νέα έκδοση προσφέρει σε σχέση με την προηγούμενη, εκτός από την αισθητική αναβάθμιση και τα αυξημένα επίπεδα ασφαλείας, μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, μερικά από τα οποία είναι :

  * Αναβάθμιση του υποσυστήματος "Βίντεο" σε "Πολυμέσα" και υποστήριξη νέων τύπων αρχείων βίντεο, ήχου και εικόνας.
  * Δημιουργία νέου ρόλου βοηθού εκπαιδευτή μαθήματος.
  * Υποστήριξη RSS στο υποσύστημα "Ανακοινώσεις" και στις "Ανακοινώσεις διαχειριστή".
  * Βελτίωση του υποσυστήματος βοήθειας (help).
  * Προσθήκη νέων υποσυστημάτων "Ηλεκτρονικό Βιβλίο" και "Γλωσσάριο".
  * Προσθήκη δυνατότητας δημιουργίας ασκήσεων με τυχαία σειρά ερωτήσεων.
  * Βελτίωση υποσυστημάτων "Εργασίες", "Ασκήσεις", "Έγγραφα", "Ομάδες Χρηστών", "Περιοχές Συζητήσεων" και "Αναζήτηση".

Η νέα έκδοση βελτιώνει ακόμα περισσότερο ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο εκπαιδευτικό εργαλείο του ιδρύματός μας, το οποίο έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα από περισσότερους από 550 εκπαιδευτές και 23.000 φοιτητές.

Οι εργασίες αναβάθμισης θα εκτελεστούν την Πέμπτη 23/02/2012.

Η υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass δεν θα είναι διαθέσιμη από τις 08:00πμ ως τις 12:00πμ.

-- Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης
Αθ. Παν. Γιαννόπουλος
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης
Τηλέφωνο: 
Fax: