Προσφορά τριών θέσεων πρακτικής άσκησης στο Πανεπιστήμιο Istanbul Kultur της Κων/πολης.

Υπεύθυνος: 
Zeliha Akın
Τηλέφωνο: 
+90 212 498 41 68
Fax: 
+90 212 498 41 88
Χρήστες: