Ορθή επανάληψη της σελ. 158 της διακήρυξης αρίθμ. 5/12: Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού Παν/μίου Πατρών

Ορθή επανάληψη της σελίδας 158 των τεχνικών προδιαγαρφών της διακήρυξης αρίθμ. 5/12 που αφορά στο Δημόσιο Διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πατρών  - Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ –  ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΣΠΑ», όσον αφορά το συνολικό κόστος προμήθειας του είδους 2: Σύστημα υπερ-ταχέων παλμών Laser, του Τμήματος Φυσικής, το οποίο είναι 190.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

 

Υπεύθυνος: 
Γεωργία Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610/969.066
Fax: 
2610/992.349
Κατηγορία: 
Χρήστες: