Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης αρίθμ. 6/12: Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας

Σχετικά με τη διακήρυξη αρίθμ. 6/12 που αφορά στο Δημόσιο Διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού (α. Η/Υ και Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα, β. επιστημονικά όργανα και γ. λογισμικό) για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας  - Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –  ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΣΠΑ», σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Σχετικά με το άρθρο 9: Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής (σελ. 6), σας γνωρίζουμε ότι αυτά τα τέσσερα (4) κριτήρια θα πρέπει να βεβαιώνονται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή.

Υπεύθυνος: 
Γεωργία Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610/969.066
2610/969.023
Fax: 
2610/992.349
Κατηγορία: 
Χρήστες: