Εθνικές βουλευτικές 6ης Μαΐου 2012-Διευκόλυνση φοιτητών & μελών του προσωπικού του Ιδρύματος για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
Πάτρα, 30/04/2012
Αριθ. Πρωτ.: 7169
 
Θέμα: «Διευκόλυνση των φοιτητών και των μελών του προσωπικού του Ιδρύματος για την άσκηση του
εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις εθνικές βουλευτικές εκλογές την 6η Μαΐου 2012».
 
Σχετ: το αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ.9575/18-04-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 
Κατόπιν του παραπάνω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι στις 4 και 7 Μαΐου 2012 δεν θα
πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστήρια, φροντιστήρια, ασκήσεις κ.λ.π., προκειμένου να διευκολυνθούν οι
φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) και το προσωπικό του Ιδρύματος για την άσκηση του εκλογικού
τους δικαιώματος.
 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ α/α
Χριστόφορος Κροντηράς
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τηλέφωνο: 
Fax: