ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: "ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ"

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: