ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: "ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ"

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: