Η φύλαξη του Πανεπιστημίου Πατρών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Στον τοπικό τύπο το τελευταίο χρονικό διάστημα εμφανίζονται άρθρα τα οποία αφορούν στη φύλαξη του Πανεπιστημίου μας.
Προς άρση των οποιωνδήποτε παρεξηγήσεων η Πρυτανική Αρχή έστειλε σήμερα το συνημμένο Δελτίο Τύπου.
Καλούμε την Πανεπιστημιακή κοινότητα να στηρίξει ενεργά τη υλοποίηση του προγράμματος φύλαξης το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα.
Η ασφάλεια των φοιτητών μας και των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου είναι αδιαπραγμάτευτη και ευθύνη όλων μας.
 
Με εκτίμηση
 
Οι Πρυτανικές Αρχές
--------------------------------------
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών με βάση τις αποφάσεις της Συγκλήτου, ολοκληρώνει την υλοποίηση του σχεδίου φύλαξης της Πανεπιστημιούπολης. Είναι αυτονόητο, ότι η ασφάλεια των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, των εργαζομένων αλλά κυρίως των παιδιών μας που σπουδάζουν είναι αδιαπραγμάτευτη αρχή.
Για το σκοπό αυτό το Πανεπιστήμιο έχει προχωρήσει στις πιο κάτω ενέργειες:
 

  1. Έχει προσλάβει, με δικά του έξοδα, αριθμό φυλάκων-νυκτοφυλάκων οι οποίοι μαζί με τους ελάχιστους εναπομείναντες μόνιμους φύλακες περιπολούν τον χώρο της Πανεπιστημιούπολης μέρα νύχτα.
  2. Προχωρά στην αντικατάσταση των θυρών των κτηρίων με θύρες ασφαλείας.
  3. Ενημερώνει διαρκώς την Πανεπιστημιακή κοινότητα για τα βήματα φύλαξης, καθώς και για την πληθώρα παραβατικών συμπεριφορών που παρατηρούνται στο χώρο του Πανεπιστημίου από εξωπανεπιστημιακά στοιχεία.
  4. Έχει κινήσει τις νόμιμες διαδικασίες για την αποβολή από το χώρο του, όλων των παράνομα διαβιούντων σε αυτόν.
  5. Προκειμένου να διασφαλίσει κατά τις νυχτερινές ώρες, την ελεγχόμενη πρόσβαση στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης, έχει προχωρήσει στην τοποθέτηση θυρών σε όλες τις εισόδους-εξόδους. Οι θύρες αυτές θα ενεργοποιούνται μόνο κατά τις νυχτερινές ώρες (περίπου από τις 00.30 έως 06.00). Τονίζεται ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων δεν θα απαγορεύεται αλλά θα είναι ελεγχόμενη από το κεντρικό φυλάκιο. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου, τους φοιτητές μας καθώς και τους διαμένοντες στη Φοιτητική Εστία. Επίσης ελεύθερη θα είναι για οποιοδήποτε άλλον έχει λόγο να εισέλθει στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης. Είναι προφανές ότι οι είσοδοι-έξοδοι θα παραμένουν ανοιχτές για όλο το υπόλοιπο διάστημα.

Η φύλαξη της δημόσιας περιουσίας και η προστασία των φοιτητών μας είναι υπόθεση και υποχρέωση όλων μας. Το Πανεπιστήμιο είναι το «σπίτι» 2000 εργαζομένων και 25000 φοιτητών. Απέναντι σε αυτούς και τις οικογένειες τους δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά αυτός της ασφάλειας των χώρων του Πανεπιστημίου.

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: