1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS 2012-2013

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: 28η Σεπτεμβρίου 2012.

Υπεύθυνος: 
κα. Καρακώστα
Τηλέφωνο: 
2610 996676
2610 969036
Fax: 
2610 994441
Χρήστες: