Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 11/12.07.2012 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 2, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 3,  Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8,  Δομική Μηχανική 1, Δομική Μηχανική 2, Ιστορία Αρχιτεκτονικής & Ιστορία Τέχνης 1, Ιστορία Αρχιτεκτονικής & Ιστορία Τέχνης 2, Αρχιτεκτονική και Οπτική Επικοινωνία 1 (Αρχιτεκτονικό Σχέδιο) Αρχιτεκτονική και Οπτική Επικοινωνία 2 ((Ψηφιακά Μέσα),  Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 3,  Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 4, Τέχνη και Οπτική Επικοινωνία 1, Τέχνη και Οπτική Επικοινωνία 2, Οικοδομική Τεχνολογία 1, Οικοδομική Τεχνολογία 2,  Οικοδομική Τεχνολογία 3,  Οικοδομική Τεχνολογία 4, Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 1, Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 2, Πόλη και Τοπίο 1, Πόλη και Τοπίο 2, Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός 1, Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός 2, Αειφορικός Σχεδιασμός 1, Αειφορικός Σχεδιασμός 2, Ειδικά θέματα εικαστικών τεχνών 1, Ειδικά θέματα εικαστικών τεχνών 2, Πολιτισμική Γεωγραφία 1, Πολιτισμική Γεωγραφία 2, Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1, Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 2, Ειδικά Θέματα Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης 1, Ειδικά Θέματα Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης 2, Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 1, Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 2, Ανθρωπολογία του Χώρου, Ανθρωπολογία της Τέχνης, Αρχιτεκτονικές Αναπαραστάσεις, Χαρτογραφία 1, Χαρτογραφία 2, Χωροταξία 1, Χωροταξία 2, Κοινωνιολογία του Χώρου 1, Κοινωνιολογία του Χώρου 2, Θέμα Αστικού Σχεδιασμού 1, Θέμα Αστικού Σχεδιασμού 2, Θέμα Αποκατάστασης κτηρίων 1, Θέμα Αποκατάστασης κτηρίων 2, Θέμα Επανάχρησης Χώρων 1, Θέμα Επανάχρησης Χώρων 2, Θέμα Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων 1, Θέμα Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων 2, Θέμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 1, Θέμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 2, Θέμα Σχεδιασμού του Χώρου 1, Θέμα Σχεδιασμού του Χώρου 2, Θέμα Σχεδιασμού του Χώρου 3,  Θέμα Σχεδιασμού του Χώρου 4, Θέμα Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας 1,  Θέμα Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας 2, Θέμα Ειδικής Κτηριολογίας 1, Θέμα Ειδικής Κτηριολογίας 2, Ειδικά Κεφάλαια Σχεδιασμού του Χώρου 5, Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου 1, Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου  2, Εικαστική Βιντεογραφία 1, Εικαστική Βιντεογραφία  2, Ειδικά Θέματα Βιοκλιματικού Σχεδιασμού 1, Ειδικά Θέματα Βιοκλιματικού Σχεδιασμού 2, Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης 1, Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης 2, Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης, Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής 1, Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής 2, Ειδικά Θέματα Θεωρίας Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού του Χώρου, Ειδικά Κεφάλαια Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής 1,  Ειδικά Κεφάλαια Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής 2, Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 1, Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 2, Ειδικά Κεφάλαια Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 1, Ειδικά Κεφάλαια Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού  2, Ειδικά Θέματα Αστικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Ειδικά Θέματα Σχεδιασμού 1, Ειδικά Θέματα Σχεδιασμού 2, Ειδικά Θέματα Πληροφορικής.
      Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θα εγκρίνει την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των προκηρυσσομένων μαθημάτων
      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι 14.09.2012, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας), τηλ. 2610 969354 και 997553, e-mail: archisec@upatras.gr και στον Ιστότοπο http://www.arch.upatras.gr.
Η ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραμματείας
Χριστίνα Κολοκυθά         
 
 
 

Υπεύθυνος: 
Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τηλέφωνο: 
2610 969354
2610 997553
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: