Εκδήλωση ενδιαφέροντος από το Research Center on ICT του Πανεπιστημίου A Coruña (CITIC)

Σας ενημερώνουμε ότι το Research Center on ICT του Πανεπιστημίου A Coruña (CITIC) αναζητά εταίρους στο πλαίσιο της 10ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου - 10th Call FP7-ICT-2013 (FP7-ICT-2013-10), με καταληκτική ημερομηνία τον Ιανουάριο του 2013.
 

Υπεύθυνος: 
Carmen Iglesias Escudero, Project Office Manager and Quality
Τηλέφωνο: 
+34 981 167 000 Ext. 5503
Fax: 
+34 981 167 092 5502 Int
Κατηγορία: 
Χρήστες: