Προκήρυξη Ευρωπαϊκών Βραβείων για Σχέδια Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Ευφυής Ενέργεια -Ευρώπη", η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή εκπόνησε τριετές σχέδιο με σκοπό την προώθηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σχεδίων για την αειφόρα αστική κινητικότητα (ΣΑΑΚ).
Πρόσφατα η Επιτροπή προκήρυξε χρηματικό βραβείο για τα σχέδια αειφόρου αστικής κινητικότητας για τα έτη 2012,2013 και 2014. Για το 2012 το ύψος του χρηματικού βραβείου ανέρχεται σε 10.000 ευρώ για δράσεις ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο για το ΣΑΑΚ.
 

Υπεύθυνος: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: