Νέος Λογότυπος Πανεπιστημίου Πατρών

Λογότυπος Πανεπιστημίου (4χρωμία)

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου προχώρησε στην ανανέωση του λογοτύπου του Πανεπιστημίου Πατρών, στοχεύοντας σε μια σύγχρονη και κυρίως ομοιογενή εικόνα που αντανακλά την ταυτότητα του Πανεπιστημίου. Η νέα εικόνα διατηρεί τις προδιαγραφές όπως αυτές είχαν οριστεί στο Π.Δ. του 336/1975 (το έμβλημα του Πανεπιστημίου), ενώ επανασχεδιάστηκε η μορφή του Αγίου Ανδρέα με νέους χρωματισμούς. Επιπλέον στην ταυτότητα του Πανεπιστημίου προστέθηκε η ονομασία του (συμπληρωματικά με τον Άγιο) στα Ελληνικά και δευτερευόντως στα Αγγλικά.
 
Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του λογοτύπου (οριζόντια, κάθετη, έγχρωμη, ασπρόμαυρη, τύπος εγγράφων, γραμματοσειρά, κλπ.) θα σας δοθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μέσω του Εγχειριδίου Χρήσης το οποίο είναι στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής του. Αρμόδιο γραφείο είναι το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων (προϊσταμένη κ. Σοφία Μιχελή).
 
Μέχρι να σας δοθούν σαφείς οδηγίες, σας παρακαλούμε πολύ να χρησιμοποιήσετε τα έντυπα που έχετε και τα παλιά λογότυπα, προκειμένου να αποφύγουμε την ανομοιογένεια και την "λανθασμένη" χρήση. Το Πανεπιστήμιο οφείλει να έχει μια ενιαία εικόνα και αυτό θα διασφαλιστεί μόνο μέσω του Εγχειριδίου Χρήσης.
 
Στο παρόν μήνυμα επισυνάπτονται η έγχρωμη και ασπρόμαυρη (κάθετη) εφαρμογή του λογοτύπου.
 
Ας καλωσορίσουμε λοιπόν την νέα ακαδημαϊκή χρονιά με (τουλάχιστον) μια νέα εικόνα!
 
Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Πατρών
 
------------------------------------------------------
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, με το νέο λογότυπό του.
Ο λογότυπος διατηρεί το σύμβολο-έμβλημα του Ιδρύματος, τον Άγιο Ανδρέα, η νεωτερικότητα του οποίου συνίσταται στον ζωγραφικό επανασχεδιασμό του, με σεβασμό όμως στην ιστορική του αξία,  για να αποδώσει τον μοναδικό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου.
Οι γραμμές του φόντου διασταυρώνονται για να εκφράσουν τη συνάντηση της ιστορίας του Ιδρύματος με το μέλλον και τις προοπτικές του σε ένα παρόν με συνέχεια και εξωστρέφεια.
Ο νέος λογότυπος του Πανεπιστημίου συμπυκνώνει την ιστορικότητα και τις διαχρονικές αξίες του Ιδρύματος, τονίζοντας την αναγνωρισιμότητα του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
------------------------------------------------------

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: