Ενεργοποίηση νυχτερινής φύλαξης Πανεπιστημιούπολης από Δευτέρα 8-10-2012

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι από αύριο Δευτέρα 08-10-2012 το βράδυ θα ενεργοποιηθεί το σύστημα φύλαξης της Πανεπιστημιούπολης κατά τις νυχτερινές ώρες (24:00  -  06:00).

Τα απαραίτητα αρχεία, σχετικά με τον κανονισμό φύλαξης, το πρόγραμμα νυχτερινής ασφάλειας αλλά και το τοπογραφικό της Πανεπιστημιούπολης, είναι αναρτημένα στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (βλ. σχετικό ιστότοπο) και θα βρίσκονται και στην ειδική ιστοσελίδα φύλαξης filaksi.upatras.gr από τη Δευτέρα 08-10-2012.

Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων του Πανεστημίου μας είναι υπόθεση όλων μας!!!!

Η Πρυτανική Αρχή

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: