Απάντηση σε Δημοσίευμα - Δελτίο Τύπου

Στο δημοσίευμα της «Καθημερινής» του Σαββάτου 13 Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Στη δίνη των χρεών τα ελληνικά πανεπιστήμια», με έκπληξη διαβάσαμε δήθεν δηλώσεις του Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίες μάλιστα αναφέρονται μέσα σε εισαγωγικά, ότι το Πανεπιστήμιο χρωστάει 1,1 εκατομμύρια ευρώ σε διάφορους πιστωτές για δαπάνες του 2011 (!!). Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας αναφέρουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών δε χρωστάει για δαπάνες του 2011 ούτε ένα ευρώ, σε οποιονδήποτε πιστωτή.
Τονίζεται επίσης ότι και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, το Πανεπιστήμιο Πατρών καλύπτει τις δαπάνες προς τρίτους κανονικά χωρίς καθυστέρηση. Το Πανεπιστήμιο, παρά τη μεγάλη και ασφυκτική υποχρηματοδότηση, έχει καταφέρει τα δύο τελευταία έτη, με σωστό προγραμματισμό, χρηστή διαχείριση και τη βοήθεια όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, να μειώσει τα λειτουργικά του έξοδα, περιορίζοντας στο ελάχιστο δυνατό τις αρνητικές επιπτώσεις για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του λειτουργίες. Στις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες το Πανεπιστήμιο Πατρών αγωνίζεται για την επιβίωσή του, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι είναι υπόλογο απέναντι στην ελληνική κοινωνία και στον έλληνα φορολογούμενο.

 

Η Πρυτανική Αρχή

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: